Rechten en Plichten

Rechten en plichten

 

Psychotherapeut is een door de overheid erkend beroep (wet BIG). Dat wil zeggen dat er een wettelijk erkend register bestaat waarin psychotherapeuten staan ingeschreven. U weet dan of u door een erkende en professioneel opgeleide therapeut wordt behandeld. In het BIG-register is ook een klachtenregeling opgenomen.

 

Registratienummers:

 

Gezondheidszorgpsycholoog: 8904 389 2325

 

Specialisme: Klinisch psycholoog

 

Psychotherapeut: 1904 389 2316

 

www.bigregister.nl

Psychotherapiepraktijk HMul

 

H.G.J. Mul • 06 - 44 36 04 34 • hmul@praktijkhmul.nl • Roefke 10 8502 BV Joure

Copyright © All Rights Reserved