Kwaliteit en Privacy

Kwaliteit en Privacy


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het statuut van deze praktijk is goedgekeurd op 1 november 2016.


U kunt het Kwaliteitsstatuut opvragen bij de heer H.G.J. Mul, klinisch psycholoog-psychotherapeut, eigenaar van de praktijk. Het Kwaliteitsstatuut kunt u naar keuze verkrijgen op papier of het wordt u digitaal toegezonden.


Zie ook www.kwaliteitsstatuut.nl


Voor mijn privacybeleid zie: PrivacybeleidPsychotherapiepraktijk                    HMul


H.G.J. Mul • 06 - 44 36 04 34 • hmul@praktijkhmul.nl • Roefke 10 8502 BV Joure

Copyright © All Rights Reserved