Rechten en Plichten

Rechten en plichten


Psychotherapeut is een door de overheid erkend beroep (wet BIG). Dat wil zeggen dat er een wettelijk erkend register bestaat waarin psychotherapeuten staan ingeschreven. U weet dan of u door een erkende en professioneel opgeleide therapeut wordt behandeld. In het BIG-register is ook een klachtenregeling opgenomen.


Registratienummers:


Gezondheidszorgpsycholoog: 8904 389 2325


Specialisme: Klinisch psycholoog


Psychotherapeut: 1904 389 2316


www.bigregister.nl

Psychotherapiepraktijk                    HMul


H.G.J. Mul • 06 - 44 36 04 34 • hmul@praktijkhmul.nl • Roefke 10 8502 BV Joure

Copyright © All Rights Reserved