Home

Psychotherapiepraktijk Harry Mul


Mensen kunnen het soms moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Het lukt niet altijd om er op eigen kracht uit te komen. Deskundige hulp kan dan noodzakelijk zijn. Gesprekken met een therapeut over wat je bezig houdt kunnen helpen om psychische problemen de baas te worden. Gedacht kan worden aan spanningsklachten, angst, fobische klachten, rouw en verlies, problemen op het werk, in de relatie of met familie. Ook een ernstige lichamelijke ziekte zoals kanker of diabetes kan psychische problemen met zich mee brengen.

In deze praktijk wordt behandeling aangeboden aan volwassenen (vanaf 18 jaar).