Rechten, Plichten en Kwaliteit

Rechten en plichten


Psychotherapeut is een door de overheid erkend beroep (wet BIG). Dat wil zeggen dat er een wettelijk erkend register bestaat waarin psychotherapeuten staan ingeschreven. U weet dan of u door een erkende en professioneel opgeleide therapeut wordt behandeld. In het BIG-register is ook een klachtenregeling opgenomen.


Registratienummers:

Gezondheidszorgpsycholoog: 8904 3892 325

Specialisme: Klinisch psycholoog


Psychotherapeut: 1904 3892 316


www.bigregister.nl


Kwaliteit en Privacy


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het statuut van deze praktijk werd vastgesteld in 2016 en is opnieuw goedgekeurd op 21 februari  2022.


U kunt het Kwaliteitsstatuut opvragen bij de heer H.G.J. Mul, klinisch psycholoog-psychotherapeut, eigenaar van de praktijk. Het Kwaliteitsstatuut kunt u naar keuze verkrijgen op papier of het wordt u digitaal toegezonden.


Zie ook www.ggzkwaliteitsstatuut.nl


Voor mijn privacybeleid zie: Privacybeleid