Kosten

Kosten


Met ingang van 2014 is het stelsel van de Geestelijke Gezondheidszorg  veranderd. De GGZ is nu ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) en de Specialistische GGZ (voorheen de tweedelijns GGZ).


Vanaf 2022 wordt gewerkt vanuit het Zorgprestatiemodel (www.zorgprestatiemodel.nl). 


Op basis van zorgzwaarte, risico en complexiteit wordt voorlopig ook nog een onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) en Specialistische GGZ (S- GGZ).


Behandeling in de basis-ggz  (bron: NZa 2016)


Wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis, kunt u behandeld worden in de basis-ggz. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Let op: uw zorgverzekeraar kan in uw polisvoorwaarden mogelijk om een verwijzer vragen. Vraag dit van te voren na bij uw verzekeraar.


In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz:

  • basis-ggz kort
  • basis-ggz middel
  • basis-ggz intensief
  • basis-ggz chronisch


Uw aanbieder deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die daarna wordt gesteld. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar sinds 2016 een onvolledig behandeltraject in rekening brengen.


Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw ggz-aanbieder heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.


Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico. (Bron: NZa 2016).


Ook een behandeling in de Specialistische GGZ wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij moet u ook rekening houden met een belasting van uw wettelijk eigen risico (2022: 385 Euro).


De praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, behalve Menzis en bijbehorende merken (bijv. Allerzorg). Het tarief voor gesprekken is in dat geval 95 Euro per uur.


Van sommige aandoeningen is de behandeling als gevolg van politieke beslissingen van vergoeding uitgesloten. Indien hiervoor toch een behandeling noodzakelijk is, geldt het uurtarief Onverzekerd Product (81 Euro). U krijgt hiervoor zelf een rekening toegestuurd. Wanneer u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak ("no show") ontvangt u daarvoor een nota van € 40,-


Voor meer gedetailleerde informatie zie:


www.invoeringbasisggz.nl

www.zorgprestatiemodel.nl

www.nza.nl